KTOKOLWIEK WIE I CHCE SIĘ PODZIELIĆ SWOJĄ WIEDZĄ …

Ktokolwiek wie … Pomóż nam szukać atrakcji obszaru Doliny Środkowej Pilicy. Poszukujemy informacji o ludziach, wydarzeniach, miejscach, zjawiskach, obiektach, zwyczajach, legendach.

Podczas wędrówek chętnie zaglądamy do miejsc związanych z historią regionu. Przewodniki i informatory są co jakiś czas uzupełniane o nowe obiekty, a my zapraszamy do ich współtworzenia.

Będziemy wdzięczni za każde zgłoszenie. Może wspólnie opracujemy szlak miejsc nieznanych …

Prosimy o Państwa maile na adres: kontakt@stowarzyszenie.pl

Marlena Wężyk-Głowacka
Prezes Zarządu Stowarzyszenia ”21”

WYCIECZKA DO NIEBIESKICH ŹRÓDEŁ … TUŻ TUŻ

W najbliższą sobotę, Stowarzyszenie „21” zaprasza mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i okolic na wycieczkę do Niebieskich Źródeł, Skansenu Rzeki Pilicy i Grot Nagórzyckich. Zbiórka uczestników o godz 8.30 przy ul. Kostromskiej 70 (parking przy sklepie LIDL). W ramach wpisowego w wysokości 25 zł zapewniamy transport, bilety wstępu, przewodnika turystycznego na całej trasie i ubezpieczenie. Powrót do Piotrkowa Trybunalskiego przewidywany jest na godz. 15.30. Wycieczka organizowana jest w ramach projektu „Poznajemy przyrodę województwa łódzkiego – edukacja ekologiczna mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego” i dofinansowana ze środków WFOŚ w Łodzi.

Wszelkie szczegóły dostępne są na stronie:

www.stowarzyszenie21.pl

Zapraszamy.

Informacja o projekcie i dofinansowaniu

„Aby jakość powietrza w województwie łódzkim
służyła dobremu zdrowiu”

Nazwa zadania:
Projekt „Aby jakość powietrza w województwie łódzkim służyła dobremu zdrowiu” jest realizowany przez Stowarzyszenie „21” w ramach konkursu pn. „EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – EDYCJA 2016” (obszar priorytetowy: edukacja ekologiczna obejmująca problematykę zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi)

Opis zakresu projektu:
Projekt ma na celu pokazanie zalet pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz zaprezentowanie tego w jaki sposób wytwarzanie energii elektrycznej, w różny sposób, ma wpływ na zanieczyszczenie powietrza. Projekt ma ponadto na celu uświadomienie jego uczestnikom jak ważne jest racjonalne gospodarowanie energią, aby nie dochodziło do nadmiernej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, jakie zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt płyną z zanieczyszczenia powietrza oraz jakie są metody zapobiegania nadmiernemu zanieczyszczeniu powietrza.

Projekt będzie zachęcał do zachowań proekologicznych służących zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zwrócenie uwagi na jakość stosowanych paliw do celów grzewczych, ograniczenie korzystania z samochodu czy zachęcenie do wykorzystania ekologicznych metod pozyskiwania energii.

Efektem wszystkich ww. działań będzie również zwrócenie uwagi na wielką wagę zachowań każdego korzystającego ze środowiska. Każdy człowiek ma wpływ na to jakim powietrzem oddychamy. Uczestnicy projektu uzyskają większą świadomość ekologiczną i wiedzę o zachowaniach sprzyjających redukcji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery

Wartość ogólna zadania:
14 650,00 PLN

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi:
Dotacja w kwocie 10 100,00 PLN

wfosigwProjekt dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118, w Łodzi (93-465). Adres strony internetowej:

 www.zainwestujwekologie.pl

WYCIECZKA DO REZERWATU NIEBIESKIE ŹRÓDŁA I GROT NAGÓRZYCKICH

Stowarzyszenie „21” zaprasza wszystkich chętnych na wycieczkę do Rezerwatu Niebieskie Źródła i Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim. Wycieczka jest imprezą organizowaną w ramach projektu „Poznajemy przyrodę województwa łódzkiego – edukacja ekologiczna mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego”.

Czytaj dalej WYCIECZKA DO REZERWATU NIEBIESKIE ŹRÓDŁA I GROT NAGÓRZYCKICH

PODZIEL SIĘ Z NAMI CIEKAWOSTKAMI O PILICY

Stowarzyszenie „21” realizuje projekt pod nazwą „Tam gdzie Pilica zwalnia swój bieg” . Projekt związany jest z promocją szlaku (spływu) kajakowego na rzece Pilicy (odcinek około 20 km z miejscowości Trzy Morgi do tzw. Róży Wiatrów w miejscowości Barkowice nad Zalewem Sulejowskim).

Czytaj dalej PODZIEL SIĘ Z NAMI CIEKAWOSTKAMI O PILICY

KONKURS FOTOGRAFICZNY – „Przyroda łódzkiego – LUBIĘ TO”

„Przyroda łódzkiego – LUBIĘ TO” to konkurs realizowany w ramach projektu Stowarzyszenia „21”.  Wśród nas jest coraz więcej osób, które łączą pasję fotografowania z zainteresowaniami przyrodą. Zachęcamy do poszukiwań ciekawych obiektów przyrodniczych w najbliższym otoczeniu i podzielenia się z szerszym kręgiem odbiorców  swoimi pracami.

Czytaj dalej KONKURS FOTOGRAFICZNY – „Przyroda łódzkiego – LUBIĘ TO”

Informacja o projekcie i dofinansowaniu

„Poznajemy przyrodę województwa łódzkiego – edukacja ekologiczna mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego”

Nazwa zadania:
Projekt „Poznajemy przyrodę województwa łódzkiego – edukacja ekologiczna mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego” jest realizowany przez Stowarzyszenie „21” w ramach konkursu pn. „EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – EDYCJA 2016” (obszar priorytetowy: ochrona bioróżnorodności i funkcje ekosystemów, z uwzględnieniem promocji walorów przyrodniczych województwa łódzkiego

Opis zakresu projektu:
Projekt ma na celu pokazanie jakie działania są podejmowane na rzecz ochrony roślin w województwie łódzkim. Dzięki projektowi jego uczestnicy poznają również bogactwo występujących w naszym klimacie roślin i ta praktyczna edukacja przyczyni się do wzrostu świadomości zagrożeń płynących z niewłaściwego gospodarowania lub wykorzystywania zasobów naturalnych. Projekt ma ponadto na celu uświadomienie jego uczestników co do zagrożeń płynących z niewłaściwego gospodarowania lub wykorzystywania zasobów naturalnych. Uświadomi także wpływ ukształtowania terenu i obecność kopalin naturalnych na występowanie różnorodnych form roślinnych. Ponadto uczestnicy projektu zostaną zaznajomieni z  działaniami podejmowanymi w Nadleśnictwie Piotrków Trybunalski mającymi na celu ochronę lasów a także rolą człowieka w ochronie środowiska.

Efektem wszystkich ww. działań będzie pobudzenie zainteresowania uczestników tematyką ochrony bioróżnorodności w województwie łódzkim. Szczególny nacisk zostanie położony na uświadomienie tego jakie gatunki roślin i zwierząt podlegają ochronie i jak możemy przyczynić się do ochrony przyrody poprzez właściwe zachowanie się w terenie. Efektem przedsięwzięcia będzie również wzrost świadomości ekologicznej uczestników i podniesienie wiedzy o walorach przyrodniczych województwa łódzkiego.

Wartość ogólna zadania:
19 330,00 PLN

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi:
Dotacja w kwocie 13 715,00 PLN

wfosigwProjekt dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118, w Łodzi (93-465). Adres strony internetowej:

http://www.zainwestujwekologie.pl