WYCIECZKA DO REZERWATU NIEBIESKIE ŹRÓDŁA I GROT NAGÓRZYCKICH

Stowarzyszenie „21” zaprasza wszystkich chętnych na wycieczkę do Rezerwatu Niebieskie Źródła i Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim. Wycieczka jest imprezą organizowaną w ramach projektu „Poznajemy przyrodę województwa łódzkiego – edukacja ekologiczna mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego”.

Wypełnioną kompletnie Kartę zgłoszeniową Uczestnika należy przesłać na adres e-mail Stowarzyszenia „21” – kontakt@stowarzyszenie21.pl. Uczestnicy imprezy będą kwalifikowani według kolejności przesłanych zgłoszeń. Oryginał zgłoszenia Uczestnika zakwalifikowanego do udziału w imprezie należy dostarczyć Organizatorowi imprezy najpóźniej w dniu imprezy.

O zakwalifikowaniu do imprezy Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ostatecznym warunkiem uczestnictwa jest wniesienie Opłaty wpisowej.

Pozostałe szczegóły zawarte są w karcie zgłoszeniowej uczestnika, która dostępna jest tutaj.

Projekt dofinansowany ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi