KARTA SENIORA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WPROWADZONA

24 października 2017 r. Sejmik Województwa Łódzkiego uchwalił program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim pod nazwą „Karta Seniora Województwa Łódzkiego”. Pomysł na utworzenie programu oferującego ulgi i zniżki dla osób w wieku 60+ miał wiele źródeł. Wynikał z analizy danych demograficznych wskazujących na postępujący szybko proces starzenia się naszego społeczeństwa.

Czytaj dalej KARTA SENIORA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WPROWADZONA

AWARIA STACJI POMIAROWEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Piotrkowski Alarm Smogowy interweniował w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie braku dokonywania pomiarów automatycznych przez stację pomiarową w Piotrowie Trybunalskim przy ulicy Krakowskie Przemieście 13.

Na skutek naszej interwencji, kolejny raz, przysłano do Piotrkowa Trybunalskiego zespół specjalistów, którzy usunęli usterkę powodującą brak przekazywania pomiarów jakości powietrza do ogólnie dostępnych aplikacji.

Więcej szczegółów na temat awarii znajduje się w artykule na stronie epiotrkow.pl, który dostępny jest tutaj.