Miejsca pamięci i czas zadumy nad mogiłami

Zbliża się czas zadumy nad mogiłami. W tym roku chcemy zwrócić uwagę na dwie piotrkowskie nekropolie. Wielu piotrkowian nie wie, że na terenie Piotrkowa Trybunalskiego znajdują się dwa cmentarze ewangelickie. Pierwszy z nich znajduje się przy ul Witosa (Meszcze). Mogiły możemy znaleźć wśród drzew i zarośli. Cmentarz nie jest oznaczony w żaden sposób. Jest w bardzo złym stanie. Przez jego teren przejechały w 1939 roku niemieckie czołgi podczas wrześniowej bitwy o Piotrków, a niemieckie napisy na części nagrobków zapewne nie sprzyjały dbałości o nie przez miejscową ludność.

Czytaj dalej Miejsca pamięci i czas zadumy nad mogiłami

Woda a zmiany klimatu

W dobie szybkiego rozwoju cywilizacyjnego oraz zmian jakie zachodzą w środowisku, każdy z nas chciałby żyć w zdrowym i czystym, niemal idealnym świecie. Tymczasem zmiany klimatu, zanieczyszczenie powietrza i wody, problem śmieci i wiele innych powodują, że „,ochrona środowiska” i „,ekologia” nabierają nowego, większego znaczenia. Pamiętajmy, że to działalność człowieka doprowadziła do tak wielu zagrożeń dla przyrody, dla środowiska. A przecież człowiek jest jego częścią. Zmieniając własne zachowania możemy wypracować w sobie nawyki i postawy, które przyczynią się do dbania i ochrony przyrody, ale będą również wzorem dla innych oraz przyszłych pokoleń. W tym aspekcie bardzo ważny jest szacunek do przyrody, segregowanie odpadów, oszczędne zużywanie wody, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii i ekologicznego transportu.

Czytaj dalej Woda a zmiany klimatu