1,5% TWOJEGO PODATKU POMAGA ROZWIJAĆ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ

KRS  – 0000562366

Stowarzyszenie „21” od 2020 roku posiada status organizacji pożytku publicznego, tzw. status OPP. Jeżeli zatem popierasz nasze działania związane z edukacją ekologiczną oraz innymi charytatywnymi akcjami możesz przekazać nam swój 1,5%, przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego.

Status OPP dla stowarzyszenia jest potwierdzeniem tego, iż nasza dotychczasowa działalność w sferze edukacji ekologicznej oraz innych akcji charytatywnych nie miała na celu osiągnięcia zysku. Status OPP gwarantuje również darczyńcom, iż całość zgromadzonych środków z tzw. 1,5% przeznaczamy na realizację celów statutowych w obszarze pożytku publicznego i nie dzielimy tych środków pomiędzy swoich założycieli, członków oraz pracowników.

Więcej o tym czy jest organizacja pożytku publicznego możecie przeczytać tutaj.

Możesz również samodzielnie zweryfikować nasz status jako organizacji pożytku publicznego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod adresem znajdującym się tutaj. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę numer KRS – 0000562366 oraz zaznaczyć opcję „„.