WYJAZD SZKOLENIOWY DO KWB BEŁCHATÓW

Stowarzyszenie „21” zaprasza wszystkich zainteresowanych na wyjazd szkoleniowy do kompleksu energetycznego Bełchatów, który jest organizowany w ramach projektu  „Aby jakość powietrza w województwie łódzkim służyła dobremu zdrowiu”.

W programie wyjazdu jest przede wszystkim zwiedzanie kopalni Bełchatów jako miejsca pozyskiwania surowca do produkcji energii konwencjonalnej. Zwiedzanie połączone będzie z prelekcją pn.: „Sposoby pozyskiwania energii z uwzględnieniem elementów ochrony powietrza przed nadmierną emisją zanieczyszczeń”. W ramach zwiedzania nastąpi wjazd osinobusami do wyrobiska (wjazd do wkopu) gdzie z bliska można będzie obejrzeć największe maszyny pracujące w kopalni.

Wypełnioną kompletnie Kartę zgłoszeniową Uczestnika należy przesłać na adres e-mail Stowarzyszenia „21” – kontakt@stowarzyszenie21.pl. Uczestnicy imprezy będą kwalifikowani według kolejności przesłanych zgłoszeń. Oryginał zgłoszenia Uczestnika zakwalifikowanego do udziału w imprezie należy dostarczyć Organizatorowi imprezy najpóźniej w dniu imprezy.

O zakwalifikowaniu do imprezy Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ostatecznym warunkiem uczestnictwa jest wniesienie Opłaty wpisowej.

Pozostałe szczegóły zawarte są w karcie zgłoszeniowej uczestnika, która dostępna jest tutaj.

Projekt dofinansowany ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi