Nota prawna

Zasady prawne dotyczące korzystania z naszych stron internetowych oraz mediów społecznościowych, w tym informacje dotyczące ochrony danych osobowych, zostały opisane w następujących dokumentach:

– NOTA PRAWNA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH – Załącznik nr 6 do dokumentu POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – wersja pierwotna oraz aktualizacja dokumentu z dnia 09.11.2020 r.;

– INFORMACJA RODO DOTYCZĄCA FANPAGE’A NA PORTALU FACEBOOK – Załącznik nr 7 do dokumentu POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – wersja pierwotna oraz aktualizacja dokumentu z dnia 09.11.2020 r.;

– INFORMACJA RODO DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ – Załącznik nr 8 do dokumentu POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – wersja pierwotna oraz aktualizacja dokumentu z dnia 09.11.2020 r.

Przeglądając nasze strony internetowe oraz korzystając z innych mediów elektronicznych w czynnościach elektronicznych ze Stowarzyszeniem „21” Użytkownik wyraża zgodę na zasady opisane w powyższych dokumentach oraz w dokumencie pn. POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, który dostępny jest w siedzibie stowarzyszenia.  Treść dokumentów wskazanych na niniejszej stronie internetowej objęta jest prawami autorskimi, a zatem ich wykorzystanie w tej lub zmienionej formie wymaga zgody Stowarzyszenia „21”.