KAŻDY SAMORZĄD MA WŁASNE REGULACJE DOTYCZĄCE WSPARCIA

Ile można dostać na wymianę pieca w różnych gminach

W zależności od gminy i wyboru źródła ogrzewania dofinansowanie do wymiany pieca węglowego może wynieść od 1 do nawet 40 tys. zł.

W ramach walki z smogiem wiele gmin udziela dotacji na wymianę starego pieca węglowego na nowy, ekologiczny. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest likwidacja pieca węglowego i zakup proekologicznego urządzenia grzewczego. Dofinasowanie do pieca może obejmować kotły gazowe, kotły na biomasę czy urządzenia korzystające z odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła.

Wymiana może także dotyczyć kotłów na węgiel nowej generacji. Dotację można otrzymać na podłączenie domu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Warunkiem otrzymania dofinansowania do pieca jest likwidacja pieca węglowego i zakup proekologicznego urządzenia grzewczego.
Wysokość dofinasowania do pieca jest różna i zależy od środków, którymi dysponują poszczególne samorządy. Przeważnie ustalają procentowy udział zwrotu kosztów poniesionych na inwestycje, ustalając jednocześnie maksymalną kwotę dotacji. Można więc liczyć na zwrot od 40 do nawet 100 proc. kosztów poniesionych na inwestycję. Wysokość dotacji na likwidację lokalnego źródła ciepła poprzez przyłączenie się do sieci ciepłowniczej jest uzależniona często od mocy węzła i wynosi 200–800 zł za każdy 1 kW mocy węzła oraz 100–300 zł za każde zlikwidowane palenisko.

Niestety nie wszystkie gminy udzielają dofinasowania do pieca, a i warunki uzyskania dopłaty są bardzo różne. Trzeba więc sprawdzić w gminie, czy udzielane są dopłaty na wymiany pieców i jakie warunki powinniśmy spełniać, by je uzyskać. Następnie trzeba wypełnić odpowiednie wnioski wraz z załącznikami i dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu/nieruchomości wynikający z prawa własności lub użytkowania wieczystego oraz kosztorys inwestycji, uwzględniający także demontaż i montaż pieca. Jeśli decyzja będzie pozywana, gmina podpisze z nami umowę. Następnie możemy wymienić piec. Trzeba zachować wszelkie rachunki, gdyż na ich podstawie rozliczymy się z gminą. Gminy wymagają faktur VAT lub rachunków wraz z potwierdzeniem ich zapłaty. Po przedstawieniu odpowiednich dokumentów w gminie możemy odebrać dotację. Niektóre urzędy gmin oferują pomoc przy wypełnianiu i rozliczaniu wniosku. Czasem w zorganizowaniu dotacji może nam pomóc firma, w której kupujemy nowy piec.

Samorząd Piotrkowa Trybunalskiego na dzień dzisiejszy nie wdraża żadnego programu wymiany pieców. W związku z tym, prawdopodobnie całkowity koszt wymiany pieców, celem wypełnienia wymogów prawa, spadnie na barki mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego.