WARTO PAMIĘTAĆ – TERMINY NA WYMIANĘ PIECÓW ZBLIŻAJĄ SIĘ NIEUCHRONNIE

Paliwa, które zostały zakazane przez uchwałę antysmogową dla województwa łódzkiego

Zgodnie z art. 4 uchwały NR XLIV/548/17 z dnia 24 października 2017 r. zabronione jest stosowanie następujących paliw w urządzeniach grzewczych (kotłach, piecach i kominkach):

  • paliw, które zawierają biomasę stałą o wilgotności wynoszącej powyżej 20%,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych,
  • mieszanek, do których produkcji wykorzystuje się muły i flotokoncentraty węglowe,
  • węgla brunatnego,
  • paliw stałych produkowanych z udziałem węgla brunatnego,
  • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego (uziarnienie mniejsze niż 3 mm) wynosi więcej niż 15%.

Wraz z wejściem łódzkiej uchwały antysmogowej mieszkańcy województwa zostali zobowiązani do wymiany urządzeń grzewczych. Najważniejsze terminy to:

  • 01.01.2022 r. – od tego dnia można używać wyłącznie pieców i kominków, które są zgodne z ekoprojektem.
  • 01.01.2023 r. – właściciele pieców i kotłów, które nie spełniają wymogów emisyjnych określonych w normie PN-EN 303-5:2012, są zobowiązani do zaprzestania ich użytkowania.
  • 01.01.2025 r. – wszystkie urządzenia grzewcze używane dłużej niż od 01.05.2018 r. powinny zostać wyposażone w specjalne dodatki filtrujące.

Warto również pamiętać, że 01.01.2027 r. mija ostateczny termin zaprzestania użytkowania kotłów i pieców klasy 3. i 4. (według wymogów normy PN-EN 303-5:2012).

Kontrole i sankcje

Kontrolujący mają prawo wejść na teren prywatnej nieruchomości w godz. 6.00-22.00, a na teren firmy – przez całą dobę. Jeśli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że właściciel pali w piecu niewłaściwymi materiałami, może nałożyć mandat do 500 zł. Jeśli mandat nie zostanie przyjęty, sprawa jest kierowana do sądu, który może nałożyć karę w wysokości aż 5 tys. złotych.

Dotacje

Wiele samorządów wprowadza programy dotacyjne dla Mieszkańców. W województwie łódzkim środki finansowe na wymianę pieców przeznacza m.in. Wolbórz i Opoczno.