ZASOBY WODY I SPOSOBY JEJ POZYSKIWANIA

Zapraszamy do obejrzenia filmu pt. Zasoby wody i sposoby jej pozyskiwania, który został wyprodukowany przez Stowarzyszenie 21.

Film powstał w ramach projektu pn. „KROPLA WODY – EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO I POWIATU PIOTRKOWSKIEGO”, realizowanego przez Stowarzyszenie „21” w ramach konkursu pn. „EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – EDYCJA 2020”.

Projekt został dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118, w Łodzi (93-465).

Adres strony internetowej: http://www.wfosigw.lodz.pl/

Opis filmu

Aż 59% terenów województwa łódzkiego jest bardzo i ekstremalnie zagrożonych suszą. To warunki klimatyczne i środowiskowe sprawiają, że w Polsce centralnej w czasie długotrwałych okresów bez opadów susza rozwija się bardzo intensywnie. Towarzyszy temu niska dostępność zasobów wód powierzchniowych. Województwo łódzkie to obszar pod względem hydrologicznym wyjątkowy – na dwie niemal równe części przecina je dział wodny rozdzielający dorzecza Wisły i Odry. Jednak aż jedna trzecia województwa wykazuje niską dostępność zasobów wód powierzchniowych. W pewnym zakresie ma na to wpływ także eksploatacja węgla brunatnego w okolicy Bełchatowa. W tej sytuacji wykorzystanie zasobów wód podziemnych przekracza średnią krajową o blisko 30%.

Uwarunkowania regionu przekładają się również na zagrożenie występowaniem susz hydrologicznych, które dotyczy blisko 18% powierzchni województwa, a susz hydrogeologicznych 44%. W ostatnich latach Polska centralna doświadczała suszy kilkakrotnie. Skutki suszy hydrologicznej i hydrogeologicznej były odczuwalne w Łódzkiem także w zaopatrzeniu ludności w wodę do picia.

W tej części zostały omówione źródła pozyskania wody, zasoby jakimi dysponuje Polska i województwo łódzkie, ze szczególnym uwzględnieniem Piotrkowa Trybunalskiego i okolic. Pokazaliśmy sposoby pozyskania wody pitnej zarówno ze zbiorników wodnych jak też studni głębinowych. Omówiliśmy też sposoby oczyszczania wody.