STARTUJE PROJEKT PN. POWIETRZE BEZ SMOGU – EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO I POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

Projekt pn. „POWIETRZE BEZ SMOGU – EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO I POWIATU PIOTRKOWSKIEGO” jest realizowany przez Stowarzyszenie „21” w ramach konkursu pn. „EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – EDYCJA 2020”.

Zdobycie wiedzy z zakresu efektywnego korzystania ze środowiska stanowi dziś konieczność, a nie tylko potrzebę. Coraz liczniej występujące schorzenia wywołanie zanieczyszczonym środowiska nakazują wręcz podjęcie aktywności zmierzającej do zaangażowania społeczności lokalnej w proces racjonalnego gospodarowania zasobami. Chęć wygodnego trybu życia z maksymalnym wykorzystaniem zasobów, połączona z wytwarzaniem zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery winna zostać przeciwstawiona świadomości zagrożeń płynących z życia w zanieczyszczonym środowisku.

Stowarzyszenie „21” podejmuje różnorodne działania w myśl zasady „Myśleć globalnie – działać lokalnie”. Jest to bardzo znane hasło Klubu Rzymskiego, które koresponduje z naszym filozoficznym podejściem do wielu kwestii, a mianowicie że:  „wszystko zaczyna się od pierwszego kroku”. Jeśli wywołamy zainteresowanie tematem ochrony powietrza u ograniczonej liczby osób to ta wiedza będzie rozchodzić się dzięki wspomnieniom z wydarzeń, zdobytych m.in. podczas wyjazdu szkoleniowego czy  projekcji filmów edukacyjnych.

Projekt realizowany będzie do 30.11.2021 r. a w jego ramach przewidziano liczne działania edukacyjne związane z tematyką szeroko pojętej ochrony powietrza i przeciwdziałaniu smogowi (m.in. konkursy, filmy edukacyjne). Szczegóły poszczególnych działań będą publikowane na stronie internetowej:

a także w mediach społecznościowych na:

a także – w miarę możliwości – w lokalnej prasie, rozgłośni radiowej oraz plakatach informacyjnych.

Zapraszamy zatem do odwiedzania naszych stron internetowych oraz śledzenia mediów społecznościowych oraz lokalnej prasy.

Członkowie Stowarzyszenia „21” będą aktywnie uczestniczyć w organizacji wszelkich działań projektowych. Działania projektowe zostały zaplanowane tak, aby zainteresować tematyką gospodarki wodnej około 10 000 osób. Uczestnikami projektu będą osoby zamieszkałe na terenie woj. łódzkiego, a główne działania projektowe będą się odbywały w Piotrkowie Trybunalskim.

Głównym celem niniejszego projektu jest:

  • podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa,
  • wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska u uczestników projektu,
  • wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie metod redukcji zanieczyszczeń powietrza,
  • uświadomienie społeczeństwu że to od każdego z nas zależy poziom stężenia substancji szkodliwych we wdychanym powietrzu,
  • wzrost wiedzy na temat możliwości pozyskania energii ze źródeł odnawialnych,
  • zaangażowanie osób aktywnych do podjęcia działalności także w obszarze ekologii,
  • integracja i włączenie w poszczególne elementy projektu osób starszych, niepełnosprawnych, o niskim statusie materialnym,
  • dotarcie z informacją o zagrożeniach smogowych do grup najwyższego ryzyka (niepełnosprawni, chorzy, opiekunowie małych dzieci).

Wartość ogólna projektu:
30 300,00 PLN

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi:
Dotacja w kwocie 25 800,00 PLN

Projekt dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118, w Łodzi (93-465).

Adres strony internetowej:

http://www.wfosigw.lodz.pl/

http://www.zainwestujwekologie.pl/