STARTUJE PROJEKT PN. KROPLA WODY – EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO I POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

Projekt pn. „KROPLA WODY – EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO I POWIATU PIOTRKOWSKIEGO ” jest realizowany przez Stowarzyszenie „21” w ramach konkursu pn. „EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – EDYCJA 2020”.

Zdobycie wiedzy z zakresu efektywnego korzystania ze środowiska stanowi dziś konieczność, a nie tylko potrzebę. Z punktu widzenia historycznego można powiedzieć, że od momentu kiedy zaczęto retencjonować wodę dominowało podejście ilościowe (trzeba było zarządzić jakąś dużą porcją wody, której mieliśmy albo w nadmiarze, albo w niedomiarze). Pod koniec XX w. zauważyliśmy, że oprócz kwestii ilościowych, trzeba jeszcze zwrócić uwagę na kwestie jakości wody.

Ale to wciąż za mało, potrzebujemy kompleksowego podejścia, czyli postrzegania wody w powiązaniu z innymi zasobami, zjawiskami i procesami, w oparciu o które funkcjonuje cały ekosystem w tym także człowiek i jego gospodarka.

Ludzkość na świecie nie szanuje wody, a Polska wcale nie jest tutaj wyjątkiem. Wodę postrzegamy często z antropocentrycznego punktu widzenia jako surowiec lub zasób, który wykorzystujemy, lub który pełni jakieś funkcje wspierające działalność człowieka.

Woda postrzegana jest też jako bariera lub zagrożenie. Dopiero od niedawana przejmujemy się jakością i ilością wód. W dalszym ciągu woda jest miejscem odprowadzania nieoczyszczonych ścieków i odpadów, co jest szczególnie niepokojącą perspektywą w obliczu faktu, że obszar, w którym istnieje woda bezpośrednio zdatna do picia, znacząco się zawęził.

Stowarzyszenie „21” podejmuje różnorodne działania w myśl zasady „Myśleć globalnie – działać lokalnie”. Jest to bardzo znane hasło Klubu Rzymskiego, które koresponduje z naszym filozoficznym podejściem do wielu kwestii, a mianowicie że:  „wszystko zaczyna się od pierwszego kroku”. Jeśli wywołamy zainteresowanie tematem ochrony wody u ograniczonej liczby osób to ta wiedza będzie rozchodzić się dzięki wspomnieniom z wydarzeń, zdobytych m.in. podczas wyjazdu szkoleniowego czy  projekcji filmów edukacyjnych.

Projekt realizowany będzie do 30.11.2021 r. a w jego ramach przewidziano liczne działania edukacyjne związane z tematyką szeroko pojętej racjonalnej gospodarki wodnej (m.in. konkursy, filmy edukacyjne). Szczegóły poszczególnych działań będą publikowane na stronie internetowej:

a także w mediach społecznościowych na:

a także – w miarę możliwości – w lokalnej prasie, rozgłośni radiowej oraz plakatach informacyjnych.

Zapraszamy zatem do odwiedzania naszych stron internetowych oraz śledzenia mediów społecznościowych oraz lokalnej prasy.

Członkowie Stowarzyszenia „21” będą aktywnie uczestniczyć w organizacji wszelkich działań projektowych. Działania projektowe zostały zaplanowane tak, aby zainteresować tematyką gospodarki wodnej około 10 000 osób. Uczestnikami projektu będą osoby zamieszkałe na terenie woj. łódzkiego, a główne działania projektowe będą się odbywały w Piotrkowie Trybunalskim.

Głównym celem niniejszego projektu jest:

  • podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa,
  • wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska u uczestników projektu,
  • wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie metod ochrony wód,
  • uświadomienie społeczeństwu że to od każdego z nas poziom zasobów wody i jej jakość,
  • wzrost wiedzy na temat możliwości ograniczenia zużycia wody w codziennym życiu,
  • zaangażowanie osób aktywnych do podjęcia działalności także w obszarze ekologii,
  • integracja i włączenie w poszczególne elementy projektu osób starszych, niepełnosprawnych, o niskim statusie materialnym.

Wartość ogólna projektu:
40 700,00 PLN

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi:
Dotacja w kwocie 33 700,00 PLN

Projekt dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118, w Łodzi (93-465).

Adres strony internetowej:

http://www.wfosigw.lodz.pl/

http://www.zainwestujwekologie.pl/