STARTUJE PROJEKT PN. PERMAKULTURA TO KONIECZNOŚĆ – EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO I POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

Projekt pn. „PERMAKULTURA TO KONIECZNOŚĆ – EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO I POWIATU PIOTRKOWSKIEGO” jest realizowany przez Stowarzyszenie „21” w ramach konkursu pn. „EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO”.

Zdobycie wiedzy z zakresu efektywnego korzystania ze środowiska stanowi dziś konieczność, a nie tylko potrzebę. Stowarzyszenie „21” podejmuje różnorodne działania w myśl zasady „Myśleć globalnie – działać lokalnie”. Jest to bardzo znane hasło Klubu Rzymskiego, które koresponduje z naszym filozoficznym podejściem do wielu kwestii, a mianowicie że:  „wszystko zaczyna się od pierwszego kroku”. Jeśli wywołamy zainteresowanie tematem projektowania permakulturowego u ograniczonej liczby osób to ta wiedza będzie rozchodzić się dzięki wspomnieniom z wydarzeń, zdobytych m.in. podczas wyjazdu edukacyjnego czy  projekcji filmów edukacyjnych.

Projekt realizowany będzie do 30.11.2022 r. a w jego ramach przewidziano liczne działania edukacyjne związane z szeroko pojętą tematyką projektowania permakulturowego (m.in. konkursy, filmy edukacyjne). Szczegóły poszczególnych działań będą publikowane na stronie internetowej:

a także w mediach społecznościowych na:

a także – w miarę możliwości – w lokalnej prasie, rozgłośni radiowej oraz plakatach informacyjnych.

Zapraszamy zatem do odwiedzania naszych stron internetowych oraz śledzenia mediów społecznościowych oraz lokalnej prasy.

Członkowie Stowarzyszenia „21” będą aktywnie uczestniczyć w organizacji wszelkich działań projektowych. Działania projektowe zostały zaplanowane tak, aby zainteresować tematyką projektowania permakulturowego około 10 000 osób. Uczestnikami projektu będą osoby zamieszkałe na terenie woj. łódzkiego, a główne działania projektowe będą się odbywały w Piotrkowie Trybunalskim.

Głównym celem niniejszego projektu jest:

  • podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa,
  • wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska u uczestników projektu,
  • wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie roli organizmów żywych w zachowaniu równowagi środowiskowej,
  • wzrost wiedzy na temat możliwości i sposobów wykorzystania zasad projektowania permakulturowego,
  • zaangażowanie osób aktywnych do podjęcia działalności także w obszarze ekologii,
  • integracja i włączenie w poszczególne elementy projektu osób starszych, niepełnosprawnych, o niskim statusie materialnym,
  • wskazanie sposobów na poprawienie warunków bytowania zwierząt w terenach zabudowanych i uświadomienie mieszkańcom, jak pożyteczna jest ich obecność.

Wartość ogólna projektu:
43 820,00 PLN

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi:
Dotacja w kwocie 20 410,00 PLN

Projekt dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118, w Łodzi (93-465).

Adres strony internetowej:

http://www.wfosigw.lodz.pl/

http://www.zainwestujwekologie.pl/