PROPOZYCJE STOWARZYSZENIA „21” UWZGLĘDNIONE W TZW. UCHWALE ANTYSMOGOWEJ DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Z przyjemnością informujemy, iż propozycje zapisów zgłoszone przez Stowarzyszenie „21” do pierwotnego projektu tzw. uchwały antysmogowej dla województwa łódzkiego zostały częściowo uwzględnione przez Sejmik Województwa Łódzkiego w podjętej uchwale.

„Uwzględnienie propozycji stowarzyszenia, to dobry przykład na udział organizacji pozarządowych w stanowieniu lokalnego prawa. Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowane były w proces tworzenia uchwały antysmogowej oraz władzom województwa, które dostrzegły problem i skutecznie podjęły ważne dla ludzi i środowiska decyzje” – mówi Ewa Cłapa – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia „21”.

Zgłoszone przez nas propozycje zapisów możecie znaleźć w artykule pt. „Stowarzyszenie „21” zgłosiło swoje uwagi w ramach konsultacji projektu uchwały antysmogowej, która obowiązywać ma w województwie łódzkim”.

Szczegóły uwzględnienia zmian znajdziecie w uzasadnieniu uchwały antysmogowej, które możecie zobaczyć tutaj. Uwagi naszego stowarzyszenia oraz sposób ich wdrożenia w uchwale przedstawiono m.in. na stronie 40 ww. dokumentu.