PERMAKULTURA W GOSPODARCE ROLNEJ

Zdecydowana większość energii dostarczana jest przez słońce, która następnie wychwytywana jest przez rośliny, które nauczyły się w bardzo sprytny sposób przy pomocy energii słonecznej wytwarzać węglowodany oraz tlen. Ten niezwykły proces fotosyntezy napędza cały ekosystem planety. Bez roślin wręcz nie jesteśmy zdolni żyć, to dzięki nim mamy choćby wystarczającą ilość tlenu aby móc oddychać. Musimy odbudować „kapitał natury ” w celu stworzenia podstaw dla samowystarczalnego, zrównoważonego społeczeństwa.

Projektanci permakulturowi starają się tak aranżować przestrzeń aby zmaksymalizować na niej ilość przechwytywanej i magazynowanej energii. Realizowane jest to zazwyczaj poprzez powiększanie zróżnicowanej “biomasy” – roślin, drzew, lasów, sadów ogrodowych, łąk, stawów, itd. Gdziekolwiek to możliwe należy pracować nad rewitalizacją gleby.

Zdrowa gleba to zdrowe jedzenie, a zdrowe jedzenie to zdrowi ludzie. Zdrowa, żyzna gleba zatrzymuje w sobie też znacznie więcej wody deszczowej, a także spełnia ogromną rolę. Jest największym i najważniejszym na świecie, żywym magazynem węgla. Zatem dzięki uważnej obserwacji, możemy zaplanować w jaki sposób „pomóc” naturze w jeszcze większym i wydajniejszym gromadzeniu, przetwarzaniu i magazynowaniu energii. Możemy zaprojektować małe tamy, stawy i wodne oczka, które mogą wykonywać dla nasz bardzo pożyteczną prace.

Wspaniałym przykładem z ostatniego okresu jest wdrożenie upraw w systemie permakultury w ogrodach działkowych. Popularne też stało się połączenie dbałości o prawidłowe zagospodarowanie dolin rzecznych w połączeniu z uprawami.

Przykładem stosowania zasad permakultury w rolnictwie i uprawach jest tworzenie kompostowników, w tym kompostowników miejskich, a także wykorzystywanie naturalnych „odpadów” do utwardzania powierzchni np. placów zabaw (zrębkami).