NIEPODLEGŁA I MIEJSCA PAMIĘCI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Tak wygląda sucha informacja o tym co działo się 11 listopada 1918 r. (źródło Wikipedia):

11 listopada 2018 r.

  • przekazanie przez Radę Regencyjną zwierzchniej władzy nad wojskiem brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu oraz zamianowanie go naczelnym dowódcą wojsk polskich,
  • po pertraktacjach Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego. W ciągu 7 dni ewakuowano ok. 55 tys. żołnierzy niemieckich,
  • rozbrojenie w nocy niemieckiego garnizonu stacjonującego w Warszawie,
  • data wybrana w II Rzeczypospolitej jako pamiątka odzyskania faktycznej niepodległości przez Królestwo Polskie (formalnie niepodległość Królestwa została ogłoszona 7 października).

Trzeba jednak pamiętać o tym, że walki które w efekcie doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości toczyły się w wielu miejscach. Także w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego. Świadczą o tym miejsca pochówku żołnierzy wszystkich walczących stron.

Prezentujemy kilka fotografii wykonanych współcześnie na piotrkowskich cmentarzach. Dziś 11 listopada 2020 członkowie Stowarzyszenia „21” w tych miejscach zapalili światełko pamięci.