KONKURS FOTOGRAFICZNY W RAMACH PROJEKTU „POŻYTECZNE ZWIERZĘTA W MIEŚCIE – EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO I POWIATU PIOTRKOWSKIEGO” ROZSTRZYGNIĘTY

Poniżej publikujemy informację dotyczącą rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego, zorganizowanego w ramach projektu pn. „POŻYTECZNE ZWIERZĘTA W MIEŚCIE – EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO I POWIATU PIOTRKOWSKIEGO”. Zadaniem, które postawiliśmy przed Uczestnikami konkursu było wzbudzenie zainteresowania otaczającą przyrodą oraz szeroko rozumianą ochroną przyrody. Uczestnicy konkursu mogli wykonać zdjęcie ilustrujące zwierzęta żyjące w mieście oraz pokazać metody ochrony dzikich zwierząt w terenach zabudowanych.

Z uwagi na fakt, iż w sumie wpłynęło do nas 34 różnych prac, postanowiliśmy wynagrodzić część naszych Uczestników. Komisja konkursowa, jako zwycięskie prace, wybrała i nagrodziła 3 zdjęcia. Pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

Poniżej prezentujemy zwycięskie zdjęcia:

Konkurs został zorganizowany w ramach projektu pn. „POŻYTECZNE ZWIERZĘTA W MIEŚCIE – EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO I POWIATU PIOTRKOWSKIEGO”, a który to projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie „21” w ramach konkursu pn. „EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO”. Projekt, o którym mowa, jest dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118, w Łodzi (93-465).

Adres strony internetowej:
www.wfosigw.lodz.pl