ROL SZANSA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM – ZAPRASZAMY NA STANOWISKO STOWARZYSZENIA „21”

Serdecznie zapraszamy na stanowisko wystawowe Stowarzyszenia „21” na wystawie ROL SZANSA 2016. W ramach stanowiska naszej organizacji będzie przeprowadzony m.in. konkurs z nagrodami.

Celem konkursu będzie  poszerzenie wiedzy o sposobach redukcji zanieczyszczeń powietrza, o zagrożeniach dla zdrowia związanych z przekroczeniem norm jakości powietrza oraz o sposobach wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia naszego stanowiska i wzięcia udziału w zaplanowanych przez nas atrakcjach.

Udział w ww. imprezie jest realizowany w ramach projekt „Aby jakość powietrza w województwie łódzkim służyła dobremu zdrowiu”. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie „21” w ramach konkursu pn. „EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – EDYCJA 2016” (obszar priorytetowy: edukacja ekologiczna obejmująca problematykę zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi). Projekt dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118, w Łodzi (93-465). Adres strony internetowej: www.zainwestujwekologie.pl .