„RECYCLING – NASZA PRZYSZŁOŚĆ” – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM O ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

Celem konkursu plastycznego pn. „RECYCLING – NASZA PRZYSZŁOŚĆ” jest pokazanie rozwiązań sprzyjających podejmowaniu indywidualnych działań na rzecz redukcji ilości odpadów. Przedmiotem konkursu jest zatem przygotowanie prac plastycznych o tematyce zagospodarowania odpadów.

Prace mogą być wykonane w technice tradycyjnej (np. rysunek) lub elektronicznej. Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonieni laureaci, których prace będą najbardziej odzwierciedlać temat konkursu oraz w najbardziej ciekawy sposób pokazywać będą pomysł na zagospodarowanie odpadów.

Całość korespondencji w sprawie konkursu odbywa się poprzez pocztę elektroniczną pod adresem:

kontakt@stowarzyszenie21.pl

a zatem jeżeli Wasza praca będzie miała formę tradycyjnego rysunku, to prosimy o przesłanie jej skanu.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba bez względu na wiek. Zdjęcia prac plastycznych lub prace stworzone w formie elektronicznej – w formacie jpg, png, bmp, tiff, pdf – należy przesyłać na ww. adres poczty elektronicznej. Ważne, aby plik nie miał więcej niż 5 MB. W przesłanym pliku podajecie tylko swoje imię lub nick, miejscowość zamieszkania, tytuł pracy oraz jednozdaniowy opis pracy. E-mail, z którego wyślecie pracę, będzie służyć do korespondencji w sprawie konkursu.

W przypadku uczestnictwa w konkursie dziecka potrzebna jest dodatkowa zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Zgoda ma postać tego, że pracę przesyła rodzic lub opiekun prawny ze swojego konta poczty elektronicznej z informacją o tym, że przesyła pracę swojego dziecka.

Wysyłając e-mail ze swoją pracą zgadzacie się na warunki opisane w Regulaminie konkursu.

Prace przyjmujemy od 01.08.2020 do 16.08.2020 r. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 20.08.2020 r. na stronie internetowej naszego stowarzyszenia pod adresem:

www.stowarzyszenie21.pl

oraz na naszym profilu Facebook pod adresem:

www.facebook.com/stowarzyszenie21

W ramach konkursu przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody, a zatem zachęcamy do uwolnienia swoich twórczych mocy. Aby pomoc jury w ocenie prac będziemy publikować je na naszym profilu Facebook pod ww. adresem. Liczba „Lubię to” dla każdej pracy będzie z pewnością dużą pomocą w ocenie prac dla jury, ale pod uwagę zostanie również wzięte nowatorskie podejście do tematyki konkursu, wartość artystyczna pracy oraz przekaz do odbiorców.