Projekt „Piotrkowski Alarm Smogowy-Piotr_AS w akcji – edukacja ekologiczna mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego”

Projekt „Piotrkowski Alarm Smogowy-Piotr_AS w akcji – edukacja ekologiczna mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego” jest realizowany przez Stowarzyszenie „21” w ramach konkursu pn. „EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – EDYCJA 2017” (obszar priorytetowy: zagrożenia związane z emisją pyłów i szkodliwych gazów dla środowiska.

Zdobycie wiedzy z zakresu efektywnego korzystania ze środowiska stanowi dziś konieczność, a nie tylko potrzebę. Coraz liczniej występujące schorzenia wywołanie zanieczyszczonym środowiska nakazują wręcz podjęcie aktywności zmierzającej do zaangażowania społeczności lokalnej w proces racjonalnego gospodarowania zasobami. Chęć wygodnego trybu życia z maksymalnym wykorzystaniem zasobów, połączona z wytwarzaniem zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery winna zostać przeciwstawiona świadomości zagrożeń płynących z życia w zanieczyszczonym środowisku.

Działania projektowe zostały zaplanowane tak aby zainteresować tematyką ochrony powietrza minimum 10 000 osób. Uczestnikami projektu będą osoby zamieszkałe na terenie woj. łódzkiego, a główne działania projektowe będą się odbywały w Piotrkowie Trybunalskim.

Głównym celem niniejszego projektu jest:

  • podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa,
    wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska u uczestników projektu,
  • wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń płynących z oddziaływania na ludzi zanieczyszczeń powietrza,
  • uświadomienie społeczeństwu że to od każdego z nas zależy poziom stężenia substancji szkodliwych we wdychanym powietrzu,
  • wzrost wiedzy na temat możliwości pozyskania energii ze źródeł odnawialnych,
  • zaangażowanie osób aktywnych do podjęcia działalności także w obszarze ekologii,
  • integracja i włączenie w poszczególne elementy projektu osób starszych, niepełnosprawnych, o niskim statusie materialnym,
  • dotarcie z informacją o zagrożeniach smogowych do grup najwyższego ryzyka (niepełnosprawni, chorzy, opiekunowie małych dzieci).

Wartość ogólna projektu:
46 250,00 PLN

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi:
Dotacja w kwocie 39 950,00 PLN

Projekt dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118, w Łodzi (93-465).

Adres strony internetowej:

http://www.zainwestujwekologie.pl