ODKRYWAMY UROKI LUCIĄŻY – ROZPOCZYNAMY NOWY PROJEKT

Stowarzyszenie „21” realizuje projekt pod nazwą „Odkrywamy uroki Luciąży” . Projekt związany jest z promocją szlaku (spływu) kajakowego na rzece Luciąży (odcinek 13 km z miejscowości Kłudzice do tzw. Róży Wiatrów w miejscowości Barkowice nad Zalewem Sulejowskim, podczas którego wprowadzone zostaną elementy rywalizacji w obszarze znajomości terenu i odkrywania miejsc nieznanych związanych ze spływem).

Ponadto projekt zakłada promocję przebiegających w rejonie Sulejowa szlaków kulturowych o zasięgu europejskim: Szlaku Cysterskiego i Szlaku Romańskiego, będących jednocześnie miejscami realizacji projektu.

W związku z powyższym prosimy wszystkich chętnych o udostępnianie i przesyłanie na adres e-mail Stowarzyszenia „21” pod adres:

kontakt@stowarzyszenie21.pl

wszystkich ciekawostek krajoznawczych związanych z rzeką Luciążą i ww. szlakami kulturowymi. Najciekawsze prace zostaną m.in. opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia „21”.

A jak będzie rozwijał się nasz projekt dalej i jakie atrakcje będą czekały na jego Uczestników … o tym będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej, do śledzenia której serdecznie zachęcamy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach zadania publicznego "Upowszechnianie turystyki i promocja województwa łódzkiego" (2017)