KONKURS PLASTYCZNY O SMOGU ROZSTRZYGNIĘTY

Celem przeprowadzonego konkursu plastycznego SMOGOWI STOP było zwrócenie uwagi opiekunów i dzieci na problem smogu poprzez zachęcenie dzieci do wykonania i zaprezentowania swojej pracy plastycznej o tematyce smogu.

Konkurs adresowany był do mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego. Uczestnikiem konkursu mogło być każde dziecko w wieku do 10 lat. Konkurs ogłoszony został 21 listopada 2017. Informacje można było znaleźć na stronie dedykowanej projektowi www.piotrkowskialarmsmogowy.pl, na stronie Stowarzyszenia „21” www.stowarzyszenie21.pl,  a także na portalach społecznościowych. Prace przesyłane były drogą elektroniczną na adres e-mail Stowarzyszenia”21” – kontakt@stowarzyszenie21.pl, a także korespondencyjnie do 30 listopada 2017 roku. Nadesłanych zostało 8 prac. Wyłonienie zwycięzców nastąpiło 3 grudnia 2017 roku poprzez ocenę prac, których dokonała komisja konkursowa w składzie:

  1. Ewa Cłapa
  2. Marlena Wężyk-Głowacka
  3. Kacper Krzysztofik

Wyłonionych zostało 5 zwycięzców, którzy o rozstrzygnięciu konkursu zostali powiadomieni drogą elektroniczną na adres mailowy wysyłającego fotografię pracy plastycznej, a także telefonicznie. Wręczenie nagród nastąpiło 18 grudnia 2017 roku. Nagrodą w konkursie były klocki lego o tematyce ekologicznej. Przy wręczaniu nagród, przekazywane były oryginały prac plastycznych wykonane przez zwycięzców konkursu plastycznego SMOGOWI STOP dla organizatora konkursu.

Lista zwycięzców konkursu plastycznego „SMOGOWI STOP”:

  1. Maria Góral
  2. Nel Caba
  3. Arianka Bruzdziak
  4. Liwia Caba
  5. Mateusz Kowalczyk

Konkurs został przeprowadzony w ramach realizacji projektu „Piotrkowski Alarm Smogowy Piotr-As – edukacja ekologiczna mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Projekt dofinansowany ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi