SPŁYW KAJAKOWY PO RZECE LUCIĄŻY

Stowarzyszenie „21” zaprasza na Spływ kajakowy po rzece Luciąży (odcinek 13 km z miejscowości Kłudzice do tzw. Róży Wiatrów w miejscowości Barkowice nad Zalewem Sulejowskim, podczas którego wprowadzone zostaną elementy rywalizacji w obszarze znajomości terenu i odkrywania miejsc nieznanych związanych ze spływem). Przepłynięcie trasy wraz z przerwami zajmie około 8 godzin zegarowych).

Planujemy, iż spływ odbędzie się 16 lipca 2016 r., w godzinach 9.00-18.00. Wyjeżdżamy z Piotrkowa Trybunalskiego transportem zapewnionym przez Stowarzyszenie „21” spod sklepu LIDL na ulicy Kostromskiej 70 w Piotrkowie Trybunalskim o godzinie 9.00.

Po spływie kajakowym Stowarzyszenie”21” zapewnia Uczestnikom posiłek. Planowany powrót do Piotrkowa Trybunalskiego około godziny 18.00 (lub nieco później), transportem zapewnionym przez organizatora spływu.

Aby się zgłosić na spływ należy przesłać dane uczestnika na adres e-mail Stowarzyszenia „21” – kontakt@stowarzyszenie21.pl (imię i nazwisko).

Ostatecznym warunkiem uczestnictwa jest wniesienie Opłaty wpisowej. Opłata wpisowa wynosi 30,00 PLN (słownie trzydzieści pięć złotych i zero groszy), które trzeba wpłacić do 12.07.2017 r. na rachunek bankowy Stowarzyszenia „21” numer 62 1140 2004 0000 3302 7579 1925 (mbank S.A.), wpisując w tytule przelewu: „Spływ kajakowy po rzece Luciąży– imię i nazwisko Uczestnika”, po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do udziału w spływie. Można również wnieść opłatę w gotówce w dniu wyjazdu na spływ. Istnieje również możliwość bezpośrednio zgłaszania się w siedzibie stowarzyszenia lub w dniu wyjazdu w miejscu zbiórki.

Organizator spływu zapewnia kajaki, opiekę ratowników wodnych, ubezpieczenie imprezy, posiłek po zakończonym spływie oraz transport. Uczestnicy spływu będą kwalifikowani według kolejności przesłanych zgłoszeń.