STARTUJE PROJEKT PN. „JAK OGRANICZYĆ WYTWARZANIE ODPADÓW ? – EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO I POWIATU PIOTRKOWSKIEGO”

Projekt pn. „Jak ograniczyć wytwarzanie odpadów ? – edukacja ekologiczna mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego” jest realizowany przez Stowarzyszenie „21” w ramach konkursu pn. „EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – EDYCJA 2019”.

Zdobycie wiedzy z zakresu efektywnego korzystania ze środowiska stanowi dziś konieczność, a nie tylko potrzebę. Coraz liczniej występujące schorzenia wywołanie zanieczyszczonym środowiska nakazują wręcz podjęcie aktywności zmierzającej do zaangażowania społeczności lokalnej w proces racjonalnego gospodarowania zasobami. Chęć wygodnego trybu życia połączona jest zazwyczaj z maksymalnym wykorzystaniem zasobów, co wiąże się ze zwiększonym wytwarzaniem odpadów.

Projekt realizowany będzie do 30.11.2020 r. a w jego ramach przewidziano liczne działania edukacyjne związane z tematyką gospodarki odpadami (m.in. konkursy, filmy edukacyjne). Szczegóły poszczególnych działań będą publikowane na stronie internetowej:

a także w mediach społecznościowych na:

a także – w miarę możliwości – w lokalnej prasie, rozgłośni radiowej oraz plakatach informacyjnych.

Zapraszam zatem do odwiedzania naszych stron internetowych oraz śledzenia mediów społecznościowych oraz lokalnej prasy.

Członkowie Stowarzyszenia „21” będą aktywnie uczestniczyć w organizacji wszelkich działań projektowych. Działania projektowe zostały zaplanowane tak, aby zainteresować tematyką gospodarki odpadami  około 10 000 osób. Uczestnikami projektu będą osoby zamieszkałe na terenie woj. łódzkiego, a główne działania projektowe będą się odbywały w Piotrkowie Trybunalskim.

Głównym celem niniejszego projektu jest:

  • podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa,
    wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska u uczestników projektu,
  • wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie metod redukcji wytwarzania odpadów,
  • uświadomienie społeczeństwu że to od każdego z nas zależy poziom zanieczyszczenia środowiska,
  • wzrost wiedzy na temat możliwości ograniczenia wytwarzania odpadów,
  • zaangażowanie osób aktywnych do podjęcia działalności także w obszarze ekologii,
  • integracja i włączenie w poszczególne elementy projektu osób starszych, niepełnosprawnych, o niskim statusie materialnym,
    dotarcie z informacją o zagrożeniach płynących z nadmiernego wytwarzania odpadów do grup najwyższego ryzyka (chorzy, niepełnosprawni,  opiekunowie małych dzieci)

Wartość ogólna projektu:
35 350,00 PLN

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi:
Dotacja w kwocie 29 600,00 PLN

Projekt dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118, w Łodzi (93-465).

Adres strony internetowej:

http://www.wfosigw.lodz.pl/

http://www.zainwestujwekologie.pl/