CZY POMPY CIEPŁA ZASTĄPIĄ KOPCIUCHY?

Ministerstwo Klimatu rozważa dofinansowanie dla pomp ciepła z rządowego programu Mój Prąd. Taka informacja została przekazana przez Wiceministra Klimatu i rządowego Pełnomocnika ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusza Zyska, podczas VII Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego.

Aktualnie trwają uzgodnienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczące włączenia w 2021 r. pomp ciepła do Mojego Prądu.

W nowym projekcie rządowej strategii energetycznej „Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.” pojawia się zapis, zgodnie z którym źródła ogrzewania na paliwa stałe mają zostać wyeliminowane w miastach do 2030 r., a na obszarach wiejskich do 2040 r. Pojawiają się ponadto sygnały o zamiarze włączenia do programu Mój Prąd dofinansowania na domowe magazyny energii.

W 2021 r. na terenie całej Polski rozpocznie się inwentaryzacja źródeł ciepła.