MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI POMORDOWANYCH W 1940 R.

„Prochownia” w Lesie Wolborskim to miejsce egzekucji 42 więźniów (39 mężczyzn i 3 kobiet).

Egzekucja nastąpiła o godzinie 3 rano w dniu 29 czerwca 1940 r. Zwłoki zakopano w lesie w dwóch mogiłach. Zamordowano wtedy ludzi różnych zawodów, lecz wśród nich najliczniejszą grupę stanowili uczniowie tajnych kompletów z Piotrkowa Trybunalskiego.

Dzięki staraniom rodzin pomordowanych w dniu 7 grudnia 1945 r. dokonano ekshumacji zwłok. Msza Święta i katolicki pogrzeb odbył się tego samego dnia na Miejskim Cmentarzu w Piotrkowie Trybunalskim. W 2013 r. groby ofiar zostały odnowione staraniem Samorządu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Osoby pomordowane w Lesie Wolborskim w okresie okupacji są upamiętnione na płycie znajdującej się przy ul Wolborskiej w Piotrkowie Trybunalskim.